Back to homepage Contact us  
List of training courses View trainer's profile

Course Details

 
 
 
 
 
 
 
 
KEMAHIRAN KOMUNIKASI & PEMBIMBING RAKAN SEKERJA (Buddy)
   
PENGENALAN :
 

Pembimbing Rakan Kerja (PRS) atau Buddy merupakan seorang pekerja yang terlatih dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan bimbingan.  PRS berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan kepada rakan-rakan sekerjanya, menggalakkan hubungan peribadi yang erat dan mempengaruhi rakan-rakan sekerja untuk meningkatkan tahap komunikasi dan prestasi kerja.  Sistem Pembimbing Rakan Sekerja ini, kalau diamalkan secara meluas dalam organisasi, tentu akan dapat mencepatkan penerapan pekerja baru ke dalam budaya kerja organisasi, meningkatkan perhubungan baik diantara pekerja, memupuk semangat bekerjasama, meningkatkan kesedaran kualiti dan keselamatan serta dapat memberi lebih kepuasan kerja kepada masyarakat pekerja. 

Seseorang PRS yang berjaya, merupakan seseorang pendengar yang peka kepada perasaan orang lain, berminat dan mengambil berat untuk memperbaikan prestasi kerja rakan-rakannya.  Bukan sahaja dia mesti fasih dengan amalan-amalan organisasi, budaya kerja dan proses komunikasi dalam organisasi, tetapi PRS mesti dilatih dalam kemahiran asas komunikasi, kemahiran menolong dan bimbingan.  Kursus ini direka khas untuk melatih pekerja-pekerja untuk menjadi seorang Pembimbing Rakan Kerja yang berkesan.  Ia membekalkan peserta dengan prinsip-prinsip hubungan sesama manusia, proses ‘follow-up’, teknik berkomunikasi dan bimbingan yang berkesan.  Kaedah pengajaran kursus ini termasuk perbincangan berkumpulan, latihan ‘bermain peranan’, video, kuiz, ujian lisan.  Kursus ini merupakan program latihan dasar untuk semua pekerja-pekerja sebelum mengambilalih tugas Pembimbing Rakan Kerja.


OBJEKTIF KURSUS:

Selepas menghadiri kursus ini, peserta akan dapat...

 • Menjelaskan peranan dan tanggungjawab seorang Pembimbing Rakan Sekerja (PRS) yang berkesan.
 • Mengenalpasti kepentingan dan faedah-faedah fungsi PRS kepada organisasi.
 • Berlatih guna kemahiran berkomunikasi yang lebih berkesan
 • Berlatih guna 'Kemahiran Menolong' yang berkesan
 • Menggunakan Prinsip 'L.E.A.P' semasa menghadapi 'Orang yang menyusahkan'
 • Melatih rakan sekerja semasa O.J.T dengan lebih berkesan
 • Memupuk nilai-nilai kerjasama berkumpulan (teamwork)

METODOLOGI KURSUS:

Untuk menambahbaik lagi pembelajaran peserta, kaedah-kaedah pengajaran seperti berikut akan digunakan:

 • Kuliah dan Perbincangan kumpulan kecil
 • Game, Kuiz dan Latihan individu/kumpulan
 • Video, Memainkan peranan, dan Kes-kes belajar.
Kandungan Kursus :


Pengenalan:

 • Siapakah dia seorang Pembimbing Rakan Sekerja (PRS)?
 • Peranan dan tanggungjawab seorang PRS
 • Faedah sistem PRS
 • Kepentingan fungsi PRS dalam organisasi.

Kemahiran Asas Hubungan Sesama Manusia:

 • Kenapa orang lain mahu bekerjasama dengan kita?
 • Apakah itu Akaun Bank Emosi (ABE)?
 • Prinsip-prinsip asas interaksi dengan orang lain:
  - Fokus pada isu-isu dan tingkahlaku
  - Jaga keyakinan diri dan harga-diri orang lain
  - Kekalkan hubungan baik dengan orang lain

Kemahiran Berkomunikasi

 • Penerimaan
 • Mendengar secara aktif
 • Cuba faham dahulu
 • Pendengaran Empati
 • Teknik menyoal
 • Teknik memberi nasihat dan menerangkan isu-isu
 • Teknik menyimpul dan menjelaskan situasi.

Kemahiran Menolong

 • Apakah itu stress? Dari mana datangnya stress?
 • Bagaimana menangani stress?
 • Bagaimana menangani 'orang yang menyusahkan' kita
 • Penggunaan Prinsip 'L.E.A.P'

Melatih Rakan Sekerja Semasa O.J.T

 • Cara menglibatkan orang dalam penyelesaian masalah
 • Bagaimana menggalakan lebih cadangan dan idea-idea peningkatan mutu kerja
 • Teknik membantu latihan semasa OJT:
  - Beritahu (Tell)
  - Tunjuk (Show)
  - Buat (Do)
  - Beri Maklumbalas (Feedback)

Latihan-Latihan Dalam Kursus:

 • Perbincangan kumpulan kecil
 • Video dan Latihan memainkan peranan
 • Kuiz, Game kerja berkumpulan
KHAS UNTUK PESERTA-PESERTA:

Kursus ini sesuai untuk:

 • Ketua Kumpulan, Trainer, Operator yang berpengalaman
 • Kursus ini juga sesuai untuk mereka yang mahu bersedia untuk menjadi Line Leader (QC, Line Trainer, Technician, dll)
 
MaKlumat-maklumat selanjutnya :
Kursus akan mengambil : 2 Hari
Masa : 9.00 pagi - 5.00 petang
Tempat : Program In-house or Kursus Awam
Media bahasa : Bahasa Melayu
 
 
PELATIH :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to Top
 
Home | Courses | Trainer Profile | Testimonials | Contact Us
Train for Personal Effectiveness and Organizational Growth
2014 MyTrainingProvider.com, All Rights Reserved.