Back to homepage Contact us  
List of training courses View trainer's profile

Course Details

 
 
 
 
 
 
 
 
KEMAHIRAN KEPIMPINAN UNTUK KETUA KUMPULAN
   
PENGENALAN :
 

Pekerja cemerlang yang dinaikan pangkat menjadi ketua kumpulan seringkali menempuh jalan buntut dalam kerjaya mereka. Berhadapi dengan cabaran-cabaran baru seperti permintaan untuk tahap kualiti yang lebih tinggi, prestasi kerja yang lebih cemerlang, proses-proses kerja yang lebih rumit, teknologi yang lebih canggih, permintaan produktiviti yang lebih tinggi, masa kerja yang berubah-ubah, dan pasukan pekerja bawahan yang kian berpengetahuan dan tidak mahu diarahkan, ketua-ketua kumpulan perlu panduan dan ajaran untuk menjalankan tugas baru mereka dengan lebih cekap dan berkesan.

Kursus ini dikhaskan untuk menolong ketua kumpulan memahami peranan baru ini dan menyediakan diri mereka untuk menempuhi cabaran-cabaran kerja dengan kemahiran-kemahiran yang asas, penting dan praktikal. Kursus ini akan memokus kepada pembentukkan kemahiran-kemahiran penting untuk berinteraksi dan memotivasikan pekerja bawahan mereka untuk bekerjasama demi kebaikan bersama. Perhubungan baik sesama manusia dan prinsip-prinsip asas kepimpinan juga akan diajar dalam kursus ini. Methodologi pengajaran kursus ini termasuklah kuliah, sessi video, perbincangan, latihan individu, latihan kumpulan dan mainan peranan (role-play) dimana pelajar berpeluang memahami dengan mendalam prinsip-prinsip kepimpinan yang berkesan dan melakukan peranan mereka dengan cekap.

OBJEKTIF KURSUS:

Selepas menghadiri kursus ini, peserta akan...

  • Dapat memahami kepentingan peranan ketua kumpulan yang berkesan dalam organisasi.
  • Mengenalpasti cabaran-cabaran yang di hadapi oleh ketua kumpulan masakini
  • Memahami teknik-teknik untuk kepimpinan yang berkesan
  • Belajar kemahiran personal yang penting untuk berinteraksi dengan orang bawahan dengan lebih berkesan
  • Faham konsep motivasi, kepentingan semangat berkumpulan dan dinamik kumpulan
  • Dapat mengalami pengalaman tugas seorang ketua kumpulan yang berkesan melalui latihan kursus ini
Kandungan Kursus :


Pengenalan:

· Peranan dan tanggungjawab khas seorang ketua kumpulan
· Ketua kumpulan yang berjaya dan yang gagal
· Pengharapan dari seorang ketua kumpulan
· Ketua kumpulan sebagai Pemimpin

Perubahan Dalam Peranan Ketua Kumpulan

· Keketuaan lawan kepemimpinan
· Cabaran-cabaran masakini dan yang akan datang untuk ketua kumpulan
· Peranan seorang ketua yang berkesan

Kemahiran-Kemahiran "Personal" Yang Utama

· Sikap dan kemajuan dalam kareer
· Kemahiran mendapat maklumat dan maklumbalas
· Kemahiran berkomunikasi : Mendengar, Memaham, Menluahkan Rasa Fikiran
· Sikap berproaktif
· Kemahiran delegasi yang betul

Kemahiran-Kemahiran Berkumpulan

· Memahami motivasi
· Memahami perhubungan sesama manusia
· Memahami dinamik kumpulan
· Memahami masalah dan mengukuhkan komunikasi ke arah penyelesaian masalah

Prinsip-prinsip Asas Kepimpinan

· Fokus kepada isu-isu, tingkah-laku yang boleh diperhatikan
· Jaga esteem-kendiri dan keyakinan-kendiri orang lain
· Memupuk hubungan baik antara pekerja
· Ambil inisiatif untuk memperbaikan situasi
· Kepimpinan melalui teladan

Latihan-Latihan Dalam Kursus:

· Kes Belajar
· Video
· Latihan individu & kumpulan
· Mainan peranan
KHAS UNTUK PESERTA-PESERTA:

Kursus ini sesuai untuk:

  • Line Leader (dimana tugas mereka melibatkan penyeliaan pekerja bawahannya)
  • Kursus ini juga sesuai untuk mereka yang mahu bersedia untuk mengambilalih kepimpinan di tempat kerja (spt. Technician, QC, Trainer, Operator, dll )
 
MaKlumat-maklumat selanjutnya :
Kursus akan mengambil : 2 Hari
Masa : 9.00 pagi - 5.00 petang
Tempat : Program In-house or Publik
Media bahasa : Bahasa Melayu
 
 
PELATIH :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to Top
 
Home | Courses | Trainer Profile | Testimonials | Contact Us
Train for Personal Effectiveness and Organizational Growth
2014 MyTrainingProvider.com, All Rights Reserved.