Back to homepage Contact us  
List of training courses View trainer's profile

Course Details

 
 
 
 
 
 
 
 
KEMAHIRAN PRESENTASI YANG BERKESAN
   
pengenalan:
 
“Dia yang pandai berfikir tetapi tidak dapat meluahkan rasa fikirannya, berada di tahap yang sama seperti dia yang tidak boleh berfikir.”
- Pericles

 

Pengurus yang mahir dalam membuat persembahan dapat membantu organisasinya mencapai kecemerlangan. Persembahan yang baik dan berkesan dapat melicinkan proses komunikasi, menerangkan situasi benar dengan lebih senang, mengurangkan kesalahfahaman, meningkatkan produktiviti dan meningkatkan perhubungan sesama pekerja. Kemahiran persembahan yang berkesan menyediakan pekerja untuk memaparkan kebolehan berfikir, kebolehan memimpin, kebolehan berkomunikasi, keupayaan mempengaruhi dan potensi mereka untuk dinaikkan pangkat. Biarpun di dalam atau di luar organisasi, pekerja yang berkemahiran membuat persembahan yang berkesan boleh mewakili kumpulan atau organisasi mereka dengan lebih sempurna.

Sesuatu persembahan dikatakan berkesan jika ia dilakukan dengan persediaan yang cukup, disampaikan dengan jelas, dapat mencapai matlamat, dapat menarik perhatian para hadirin, dengan penggunaan alat bantuan visual (seperti projector, komputer, alat pandang-dengar, dll) yang berkesan. Kursus ini akan melatih peserta bagaimana menganalisa audiens, mengatur bahan dan langkah persembahan secara sistematik, menyampaikan informasi dan fakta-fakta bersepadan dengan cara audien akan memahami mesejnya. Peserta juga akan belajar mengenai bahasa tanpa lisan, cara mengawal rasa gementar, cara mengendalikan soal-jawab dan cara menyediakan alat bantuan visual yang jelas and tepat. Kursus ini akan dijalankan secara interaktif dan padat dengan aktiviti. Peserta akan berpeluang melakukan banyak latihan-latihan dan persembahan mereka direkodkan dalam pita video. Peserta akan dapat menilaikan prestasi persembahan mereka dan mendapat maklumbalas dari instructor dan audiens.

OBJEKTIF KURSUS:

Selepas menghadiri kursus ini, peserta akan...

  • Dapat memahami maklamat membuat persembahan berkesan, kelebihannya dan kaedah-kaedah yang berkesan.
  • Boleh melakukan persembahan yang berkesan dan menarik: memahami audiens, mengatur kandungan persembahan dari sudut pandangan audiens, mengabaikan “overkill”, menyampaikan matlamat persembahan dengan yakin, mengawal rasa gementar, menggunakan alat bantuan visual dan bahasa tanpa lisan dengan baik, mengawal sessi soal-jawab dan mendapatkan sokongan serta maklumbalas dari audiens
  • Tahu bagaimana mengatur dan menyusun bahan persembahan secara sistematik.
  • Menilai persembahan sendiri dan mengenalpasti cara-cara untuk mengatasi kelemahan membuat persembahan
Kandungan Kursus :


Pengenalan:

· Pendahuluan berkenaan dengan persembahan.
· Kenapa kemahiran persembahan berkesan penting?
· Contoh persembahan yang baik dan buruk.
· Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam persembahan dan bagaimana mengatasinya

Matlamat Persembahan

· Bermula dengan matlamat mutakhir terdahulu
· Jenis-jenis penutupan. Penutupan yang kukuh
· Memofus pada mesej kunci
· Bina struktur & rangka persembahan dengan mesej kunci.

Analisa Audiens

· Siapakah audiens? Senarai semakan audiens
· Analisa Demografi, Perlakuan dan Persekitaran
· Pencapaian yang diperlukan untuk memastikan audiens faham

Struktur Persembahan

· Merancangkan rangka persembahan dan elemennya
· Faktor-faktor kejayaan, kata-kunci, corak persembahan yang sesuai
· Pembukaan, Badan dan Penutup
· Berapa banyak diperlukan untuk mencapai matlamat?

Bahan-Bahan Persembahan

· Mengumpul bahan-bahan persembahan
· Analisa data, carta, graf, gambar, video
· Alat bantuan visual yang baik
· Penggunakan alat bantuan visual yang berkesan

Gaya Persembahan
· Pembukaan yang menarik
· Pengenalan: Diri dan Audiens
· Menyesuaikan persembahan kepada audiens
· Mengakses suasana persembahan
· Mendapatkan perhatian dan minat

Komunikasi Tanpa Lisan
· Pertembungan mata, gerak badan
· Nada suara, penggunaan alat bantuan visual
· Penampilan diri yang sesuai
· Menganalisa bahasa tanpa lisan audiens
· Kelakuan semasa soal-jawab

Latihan Persembahan:
· Semakan suasana persembahan
· Menjelajahi stail yang sesuai.
· Memaksimakan mesej tanpa lisan
· Kawalan dan keyakinan diri
· Merancang bagaimana mengatasi rasa gementar
· Menjangka soalan dan menerap jawapan dalam persembahan
· Mendapat maklumbalas dari audiens
· Cara dan kaedah berlatih.

Latihan-Latihan Kursus

· Membuat persembahan/ ucapan
· Sessi video - - penilaian & maklumbalas
· Latihan memainkan peranan (Role-play)
KHAS UNTUK PESERTA-PESERTA:

Kursus ini dikhaskan untuk:

  • Pengurus, Pegawai, Ketua Pasukan Projek, Engineer, Penyelia dan mereka yang perlu membuat persembahan/ ucapan dalam kerja mereka
 
MaKlumat-maklumat selanjutnya :
Kursus akan mengambil : 3 Hari
Masa : 9.00 pagi - 5.00 petang
Tempat : Program In-house atau Kursus Awam
Media bahasa : Bahasa Melayu
   
**Nota Penting** Untuk peserta mendapat perhatian yang secukupnya dan pengendalian kursus ini dengan lebih efektif, saiz kelas harus dihadkan ke maksima 15 orang peserta
 
 
PELATIH :
 
 
 
 
 
 
Back to Top
 
Home | Courses | Trainer Profile | Testimonials | Contact Us
Train for Personal Effectiveness and Organizational Growth
© 2014 MyTrainingProvider.com, All Rights Reserved.