Back to homepage Contact us  
List of training courses View trainer's profile

Course Details

 
 
 
 
 
 
 
 
KEMAHIRAN PRESENTASI PROJEK QCC/ICC/SGA
   
pengenalan:
 
“Dia yang pandai berfikir tetapi tidak dapat meluahkan rasa fikirannya, berada di tahap yang sama seperti dia yang tidak boleh berfikir.”
- Pericles

 

Pekerja-pekerja yang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti berkumpulan (seperti QCC atau SGA) dapat membantu organisasi mengenalpasti, menyiasat, menganalisa serta menyelesaikan masalah-masalah di tempat kerja mereka. Dengan demikian mereka dapat menyumbang secara terus kepada peningkatan kualiti dan produktiviti organisasi. Pasukan QCC juga dapat menolong membina kemahiran penyelesaian masalah, sifat-sifat kepimpinanan serta saling hormat-menghormati sesama rakan sekerja. Sumbangan yang paling mustahak ialah QCC dapat membantu menambahbaikan komunikasi dua-hala diantara pihak pekerja dengan pihak pengurusan, disamping peningkatan kualiti dan produktiviti. Seringkali pekerja-pekerja yang telah banyak menyumbangkan tenaga & masa untuk menjalankan aktiviti-aktiviti QCC berhasil mencapai keputusan yang cemerlang tetapi gagal mendapat penghargaan dari pihak pengurusan disebabkan tidak tahu bagaimana untuk menyampaikan mesej pencapaian mereka dengan cara yang betul. Ini akan menghampakan usaha mereka dan melemahkan semangat kumpulan.

Program latihan ini direka khusus untuk melatih ahli-ahli kumpulan QCC/SGA bagaimana menyediakan persembahan projek, menyampaikan mesej, idea-idea, fakta penyelesaian masalah, pencapaian kumpulan dengan lebih tepat, yakin dan berkesan kepada pihak pengurusan supaya cadangan-cadangan pekerja dapat sokongan dan pengakuan dari pihak pengurusan. Sesuatu persembahan QCC dikatakan berkesan jika ia dilakukan dengan persediaan yang cukup, penggunaan alat-alat QC dan kaedah penyelesaian masalah yang betul, idea dan cadangan disampaikan dengan jelas, dapat mencapai matlamat, dapat menarik perhatian audiens, dengan penggunaan alat bantuan visual (seperti projector, komputer, alat pandang-dengar, dll) yang berkesan. Kursus ini akan melatih peserta bagaimana cara melakukan persembahan QCC secara berkumpulan dengan berkesan. Peserta juga akan belajar mengenai bahasa tanpa lisan, cara mengawal rasa gementar, cara mengendalikan soal-jawab dan cara menyediakan alat bantuan visual yang jelas and tepat. Kursus ini akan dijalankan secara interaktif dan padat dengan aktiviti. Peserta akan dilatih cara penggunaan dan persembahan alat-alat QC dengan betul. Mereka akan berpeluang melakukan latihan persembahan secara individu dan secara berkumpulan. Persembahan mereka akan direkodkan dalam pita video dan peserta akan dapat menilaikan prestasi persembahan mereka serta mendapat maklumbalas dari instruktor dan audiens

OBJEKTIF KURSUS:

Selepas menghadiri kursus ini, peserta akan dapat ...

 • Menggunakan maklumat membuat persembahan QCC yang berkesan, kelebihannya dan penggunaan alat-alat QC dan kaedah penyelesaian masalah yang betul.
 • Menyampaikan presentasi yang berkesan dan menarik: memahami audiens, mengatur kandungan persembahan, menggunakan alat-alat QC dan kaedah penyelesaian masalah yang betul, menyampaikan matlamat persembahan dengan yakin, mengawal rasa gementar, menggunakan alat bantuan visual dan bahasa tanpa lisan dengan baik, mengawal sessi soal-jawab dan mendapatkan sokongan serta maklumbalas dari audiens
 • Menyenaraikan bagaimana mengatur dan menyusun bahan-bahan persembahan QCC secara sistematik.
 • Menilai persembahan sendiri dan mengenalpasti cara-cara untuk mengatasi kelemahan membuat persembahan.
 • Berlatih bagaimana mengaitkan aktiviti-aktiviti QCC kepada peningkatan kualiti & produktiviti organisasi

METODOLOGI KURSUS:

Untuk menambahbaik lagi pembelajaran peserta, kaedah-kaedah pengajaran seperti berikut akan digunakan:

 • Kuliah dan Perbincangan kumpulan kecil
 • Latihan individu/kumpulan
 • Memainkan peranan, dan Kes-kes belajar
 • Latihan persembahan dan rakaman video
 • Kuiz, Ujian pra-kursus & pos-kursus.
Kandungan Kursus :


Pengenalan:

· Pendahuluan kepada konsep QCC/ICC dan aktiviti kumpulan kecil (SGA).
· Kepentingan kemahiran persembahan QCC/ICC
· Pengenalan kepada stail persembahan QCC/ICC.
· Contoh kriteria penghakiman persembahan QCC Antarabangsa.
· Peranan ahli-ahli kumpulan dalam persembahan.

Pendekatan QCC kepada Proses Penyelesaian Masalah

· Mempersembahkan kaedah PDCA dengan betul
· Mendemonstrasikan langkah-langkah penyelesaian masalah yang betul
· Menggunakan dan mempersembahkan alat-alat QC dan aplikasinya dengan betul
· Sifat-sifat pasukan kumpulan yang berkesan

Matlamat Persembahan

· Bermula dengan matlamat mutakhir terdahulu
· Jenis-jenis penutupan. Penutupan yang kukuh
· Memofus pada mesej kunci
· Bina struktur & rangka persembahan dengan mesej kunci.

Analisa Audiens

· Siapakah audiens? Senarai semakan audiens
· Pencapaian yang diperlukan untuk memastikan audiens faham

Struktur Persembahan

· Menggunakan rangka Cerita QC dan elemennya
· Analisa data, kata-kunci, penggunaan carta yang sesuai
· Pembukaan, Kandungan dan Penutup

Bahan-Bahan Persembahan

· Persembahan berkumpulan, semangat berpasukan
· “Timing” dan peranan ahli masing-masing
· Pengenalan kumpulan yang menarik
· Mendapatkan perhatian dan minat

Gaya Persembahan
· Persembahan berkumpulan, semangat berpasukan
· “Timing” dan peranan ahli masing-masing
· Pengenalan kumpulan yang menarik
· Mendapatkan perhatian dan minat

Komunikasi Tanpa Lisan
· Pertembungan mata, gerak badan
· Nada suara, penggunaan alat bantuan visual
· Penampilan diri yang sesuai
· Menganalisa bahasa tanpa lisan audiens
· Kelakuan semasa soal-jawab

Melatih Persembahan

· Semakan suasana persembahan
· Kawalan dan keyakinan diri
· Merancang bagaimana mengatasi rasa gementar
· Menjangka soalan dan menerap jawapan dalam persembahan
· Mendapat maklumbalas dari audiens
· Cara dan kaedah berlatih

Latihan-Latihan Kursus

· Kes Belajar
· Latihan individu dan kumpulan
· Aplikasi Kitaran PDCA & Alat-Alat QC
· Cerita Penambaikan Kualiti (Cerita QC)
· Sessi rakaman Video dan maklumbalas
· Memainkan peranan
KHAS UNTUK PESERTA-PESERTA:

Kursus ini sesuai untuk:

 • Fasilitator QCC, Ketua Kumpulan SGA/QCC, Ahli-ahli SGA/QCC
 • Penyelia, Trainer, Ketua Kumpulan Projek
 
MaKlumat-maklumat selanjutnya :
Kursus akan mengambil : 3 Hari
Masa : 9.00 pagi - 5.00 petang
Tempat : Program In-house atau Kursus Awam
Media bahasa : Bahasa Melayu
   
**Nota Penting**

- Untuk peserta mendapat perhatian yang secukupnya dan pengendalian kursus ini dengan lebih efektif, saiz kelas harus dihadkan ke maksima 15 orang peserta.

- Semua peserta mesti menyediakan presentasi ringkas dan membuat presentasi itu untuk rakaman video semasa kursus dijalankan.

 
 
PELATIH :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to Top
 
Home | Courses | Trainer Profile | Testimonials | Contact Us
Train for Personal Effectiveness and Organizational Growth
2014 MyTrainingProvider.com, All Rights Reserved.