Back to homepage Contact us  
List of training courses View trainer's profile

Course Details

 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVASI & KEMAHIRAN KEPIMPINAN UNTUK PENYELIA
   
PENGENALAN :
 

Peralihan dari pekerja cemerlang ke seorang penyelia yang cekap adalah melelahkan dan memerlukan kemahiran-kemahiran baru. Penyelia yang baru dinaikan pangkat mesti menyesuaikan diri dan mengambilalih tugas kepimpinan dengan segera. Peranan penyelia masa kini penuh dengan cabaran-cabaran baru yang kian berubah mengikut masa. Permintaan untuk tahap kualiti yang lebih tinggi, daya persaingan yang lebih sengit, prestasi kerja yang lebih cemerlang, proses-proses kerja yang lebih rumit, teknologi yang lebih canggih, permintaan “menghasilkan lebih dengan sumber yang mengurang”, masa kerja yang lebih fleksible dan pasukan pekerja bawahan yang kian berpengetuahan merupakan beberapa contoh tuntutan dan cabaran yang menghadapi penyelia. Untuk mengharungi cabaran-cabaran seperti ini, penyelia mesti memiliki kemahiran-kemahiran yang lebih berkesan untuk membantu pekerja-pekerjanya menaruh minat, minda, perhatian, dan kerja bertungkus-lumus ke dalam kerja mereka untuk menghasilkan keputusan yang cemerlang. Peranan penyelia bukan sahaja memokus kepada “mengarah” orang bawahannya supaya bekerja keras, malah dia juga perlu bekerjasama, menglibatkan diri secara aktif, mengambil initiatif dan pandai bergaul dengan rakan-rakan sejawat, orang-orang atasan, dan pihak pengurusan di semua lapisan organisasi supaya matlamat bahagian dan organisasinya senang dicapai.

Kursus ini boleh menolong penyelia membina keyakinan dan menyediakan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran peranan baru seperti tersebut di atas. Kursus ini akan memokus kepada pembentukkan kemahiran-kemahiran mustahak untuk berjaya dalam kerjaya penyeliaan. Methodologi pengajaran kursus ini termasuklah kuliah, sessi video, perbincangan, latihan individu, latihan kumpulan dan mainan peranan (role-play) dimana pelajar berpeluang memahami dengan mendalam prinsip-prinsip penyeliaan yang berkesan dan melakukan peranan mereka dengan baik

OBJEKTIF KURSUS:

Selepas menghadiri kursus ini, peserta akan...

 • Dapat memahami kepentingan peranan penyeliaan yang berkesan dalam organisasi.
 • Mengenalpasti cabaran-cabaran yang di hadapi oleh penyelia masakini dan akan datang.
 • Memahami teknik-teknik untuk kepimpinan yang berkesan
 • Belajar kemahiran personal yang penting untuk penyeliaan berkesan
 • Belajar kemahiran interpersonal yang penting untuk penyeliaan berkesan
 • Faham kepentingan semangat berkumpulan dan dinamik kumpulan
 • Dapat mengalami pengalaman tugas seorang penyelia yang berkesan melalui latihan kursus ini.
Kandungan Kursus :


Pengenalan:

 • Peranan seseorang penyelia yang berkesan
 • Penyelia yang berjaya dan penyelia yang gagal
 • Pengharapan dari seorang penyelia

Perubahan Dalam Peranan Penyelian:

 • Cabaran-cabaran masakini dan yang akan datang untuk penyelia
 • Peranan seorang penyelia yang berkesan
 • Keketuaan lawan kepemimpinan
 • Penyelia sebagai Pemimpin Barisan Depan

Kemahiran-Kemahiran "Personal" Yang Utama

 • Kesedaran kendiri
 • Bersikap proaktif
 • Mula dengan matlamat
 • Berpemikiran positif

Motivasi

 • Kenapa pekerja bawahan mahu bekerjasama dengan penyelia?
 • Memahami motivasi.
 • Motivasi kendiri
 • Motivasi di tempat kerja

Kemahiran-Kemahiran "Inter-Personal" yang Utama

 • Akaun Bank Emosi
 • Asas-asas komunikasi yang berkesan
 • Kemahiran mencapai kefahaman dalam komunikasi
 • Teknik mendengar, menyampaikan maklumat

Prinsip-prinsip Asas Kepimpinan yang Berkesan

 • Fokus kepada isu-isu, tingkah-laku yang boleh diperhatikan
 • Jaga esteem-kendiri dan keyakinan-kendiri
 • Memupuk hubungan baik antara pekerja
 • Ambil inisiatif untuk memperbaikan situasi
 • Kepimpinan melalui teladan

Latihan-Latihan Dalam Kursus:

 • Latihan individual & kumpulan
 • Video
 • Latihan memainkan peranan
KHAS UNTUK PESERTA-PESERTA:

Kursus ini sesuai untuk:

 • Senior Engineer, Eksekutif (dimana tugas mereka melibatkan penyeliaan)
 • Penyelia-Penyelia (baik untuk mereka yang baru dilantik atau yang sudah lama berpengalaman)
 • Kursus ini juga sesuai untuk mereka yang mahu bersedia untuk menjadi penyelia yang berkesan
 
MaKlumat-maklumat selanjutnya :
Kursus akan mengambil : 2 Hari
Masa : 9.00 pagi - 5.00 petang
Tempat : Program In-house or Kursus Awam
Media bahasa : Bahasa Melayu
 
 
PELATIH :
 
 
 
 
 
 
Back to Top
 
Home | Courses | Trainer Profile | Contact Us
Train for Personal Effectiveness and Organizational Growth
2014 MyTrainingProvider.com, All Rights Reserved.