Back to homepage Contact us  
List of training courses View trainer's profile

Course Details

 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVASI & KEMAHIRAN PENYELIAAN YANG BERKESAN
   
PENGENALAN :
 

Peralihan yang sempurna dari jawatan pekerja bawahan ke jawatan penyelia adalah penting untuk semua organisasi dan ia amat mencabarkan untuk pekerja itu sendiri. Keadaan masakini telah berubah.  Tugas penyeliaan masakini tidaklah seperti dahulu. Perubahan-perubahan masakini seperti daya-saing globalisasi yang semakin sengit, teknologi baru pengeluaran, perkembangan teknologi maklumat seperti Internet yang tersebar luas, pekerja-pekerja bawahan yang semakin berpengetahuan menyebabkan tugas seorang penyelia menjadi lebih rumit dan penuh dengan cabaran.  Untuk berjaya, Penyelia memerlukan kemahiran penyeliaan moden untuk memikul beban tanggungjawab tugasan masakini ini.

Program latihan ini dikhaskan untuk menolong penyelia-penyelia yang sudah berpengalaman dan juga penyelia-penyelia yang baru dinaiki pangkat untuk mendapat kemahiran-kemahiran yang sangat diperlukan supaya mereka dapat mencapai matlamat organisasi dengan lebih berjaya dan yakin.


OBJEKTIF KURSUS:

Selepas menghadiri kursus ini, peserta akan dapat ...

 • Menghuraikan kepentingan peranan penyelia yang berkesan dalam sesuatu organisasi.
 • Mengenalpasti cabaran-cabaran masakini yang di hadapi oleh penyelia.
 • Menggunakan kemahiran-kemahiran Personal seperti:
  - Berproaktif dan berpemikiran positif
  - Merancang dan menetapkan matlamat dengan lebih berkesan
 • Berlatih menggunakan kemahiran-kemahiran Interpersonal seperti:
  -Mendeposit dalam Akaun Bank Emosi (ABE)
  -Teknik mendengar secara aktif
  - Teknik menyampaikan maklumat dengan jelas
  - Kemahiran mencapai kefahaman dalam komunikasi
 • Berlatih dan menggunakan prinsip-prinsip kepimpinan yang berkesan dalam tugas penyeliaan
 • Mengenalpasti dan menggunakan kepentingan dinamik kumpulan untuk memupuk semangat kerjasama kumpulan dan menjayakan matlamat organisasi
METODOLOGI Kursus :
Untuk menambahbaik pembelajaran peserta, kaedah-kaedah pengajaran seperti berikut akan digunakan:
 • - Kuliah dan perbinciangan dalam kumpulan kecil
 • - Latihan individu dan berkumpulan
 • - Kuiz, Video dan Kes-kes belajar
 • - Memainkan peranan
Kandungan Kursus :


Pengenalan:

 • Peranan dan tanggungjawab seseorang penyelia yang berkesan
 • Penyelia yang berjaya dan penyelia yang gagal
 • Cabaran masakini yang menghadapi penyelia
 • Kepimpinan lawan Keketuaan
 • Penyelia sebagai Pemimpin

Kemahiran-Kemahiran "Personal" Yang Utama

 • Bersikap Proaktif untuk memperbaikkan situasi
 • Teknik 'Visualisasi Mental' untuk menetap matlamat
 • Berpemikiran positif dalam menyelesaikan masalah

Motivasi

 • Memahami Motivasi: apakah yang menyebabkan pekerja bawahan mahu bekerjasama dengan penyelia?
 • Motivasi kendiri: bagaimana saya boleh memotivasikan diri sendiri?
 • Motivasi di tempat kerja

Kemahiran-Kemahiran "Inter-Personal" yang Utama

 • Teknik mendapat kerjasama dari pekerja (Mendeposit dalam Akaun Bank Emosi)
 • Asas-asas komunikasi yang berkesan
 • Kemahiran mencapai kefahaman dalam komunikasi
 • Teknik mendengar secara aktif, menyampaikan maklumat dengan jelas

Prinsip-prinsip Asas Kepimpinan yang Berkesan

 • Fokus kepada isu-isu, tingkah-laku yang boleh diperhatikan
 • Jaga esteem-kendiri dan keyakinan-kendiri
 • Memupuk hubungan baik antara pekerja
 • Memperbaikan situasi dengan cara 'Kepimpinan melalui teladan'

Latihan-Latihan Dalam Kursus:

 • Latihan individual & kumpulan
 • Video, Kes-Kes Belajar
 • Latihan memainkan peranan
KHAS UNTUK PESERTA-PESERTA:

Kursus ini sesuai untuk semua pekerja yang tugas seharian melibatkan penyeliaan pekerja bawahan untuk menjayakan matlamat organisasi:

 • Senior Engineer, Pegawai (dimana tugas mereka melibatkan penyeliaan orang bawahan)
 • Penyelia-Penyelia (baik untuk mereka yang baru dilantik atau yang sudah lama berpengalaman)
 • Kursus ini juga sesuai untuk mereka yang mahu bersedia untuk menjadi penyelia yang berkesan
 
MaKlumat-maklumat selanjutnya :
Kursus akan mengambil : 2 Hari
Masa : 9.00 pagi - 5.00 petang
Tempat : Program In-house or Kursus Awam
Media bahasa : Bahasa Melayu
 
 
PELATIH :
 
 
 
 
 
 
Back to Top
 
Home | Courses | Trainer Profile | Testimonials | Contact Us
Train for Personal Effectiveness and Organizational Growth
2014 MyTrainingProvider.com, All Rights Reserved.